دور باطل زمان

هردو سرانجام به مقصد خواهند رسید؛اما شخصی با درد و رنج فراوان به مقصد می رسد و سرانجام پس گذشت مدت کوتاهی در می یابد که مقصد اهمیت چندانی نداشت؛مقصد تنها بهانه ای برای حرکت کردن و جاری بودن بود.
شخص دیگری هم از تمام گام هایش و لحظه به لحظه حرکتش حتی با چالش هایش، لذت می برد و راه را نه به خاطر مقصدش، بلکه به خاطر در حرکت بودن و جاری بودنش طی می کند و پس رسیدن به مقصد، مقصد دیگری را گزین می کند تا دوباره حرکت کند و جاری شود.
مقصد ها تا زمانی که ما موجودیت داریم هستند؛حتی پس از مرگ. در دنیایی که از هیچ می اید و به هیچ می رود ، مقصد فقط بهانه ای برای جاری بودن و حضور است.
از دور باطل زمان خارج شو. زندگی مسابقه نیست. فراموش نکن زمان تنها یک قرارداد میان آدمیست. در لحظه زمان وجود ندارد و تنها لحظه ی ابدی حال است که حضور دارد.
متاسفانه ما همواره در زمان ذهنی فرو می رویم؛یعنی یا در گذشته ایم و یا در آینده. و لحظه ی ابدی اکنون را قربانی توهمات ذهنی می کنیم.
در هر کجا که هستی ، راز این است فقط باش. از افکارت بازگرد و در لحظه ی اکنون باش. در لحظه همه چیز برای عشف و شادی در کمال است و چیزی کم‌ نیست.

Cover

محصوال پیشنهادی

اگر مایل به دریافت آگاهی برای خلق یک آینده ی در لحظه ی حال جدید به جای پیش بینی آن هستید، پکیج آموزشی کلام را به شما پیشنهاد می دهیم.
محتوا : کلیپ انیمیشنی
صدا گذار : علی سعادت
قیمت : 20 هزار تومان
مدت زمان : 14 دقیقه
ورود به صفحه محصول ...دیگر مقاله ها