آیا فرزندانتون رو دوست دارید ؟


دانلود کامل (54 مگابایت)

سعی نکن محبوب باشی


دانلود کامل (37.2 مگابایت)

دانش آموز در برابر معلم


دانلود کامل (35.9 مگابایت)

چرا همه قبل از 25 سالگی میمیرن ؟


دانلود کامل (32.7 مگابایت)

اجازه نده کسی برای آیندت تصمیم بگیره


دانلود کامل (25.9 مگابایت)

از تقلّا کردن برای موفقیت دست بکش


دانلود کامل (35.6 مگابایت)

درسی که استاد جودو به پسر معلول داد !


دانلود کامل (29.8 مگابایت)

اونا رفیقات نیستن !


دانلود کامل (53.2 مگابایت)

خیلی ها می میرند اما همه زندگی نمی کنند !


دانلود کامل (120 مگابایت)

قبل اینکه بچت رو تنبیه کنی اینو ببین !


دانلود کامل (35.3 مگابایت)

زندگی به بخشنده ها می بخشه از گیرنده ها میگیره !


دانلود کامل (62.1 مگابایت)

10 نشانه ی بیداری معنوی !


دانلود کامل (54.7 مگابایت)

درسی که یک راننده تاکسی به من داد !


دانلود کامل (113 مگابایت)

من استعفا میدم !


دانلود کامل (56 مگابایت)
>

تفاوت رئيس و رهبر


دانلود کامل (87.6 مگابایت)

ذهنت بهت دروغ میگه !


دانلود کامل (64 مگابایت)