چرا نگران نباشم ؟


چرا نگران نباشم؟


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/chera.negaran.nabasham.mkv" text="دانلود کامل (70 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

نصیحتت به کوچیکتر از خودت چیه ؟


نصیحتت به کوچیکتر از خودت چیه ؟


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/nasihatet.be.kochiktare.khodet.chiye.mkv" text="دانلود کامل (94 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

ارزش زمان


ارزش زمان


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/time.mkv" text="دانلود کامل (39 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

کریستین رونالدو


کریستین رونالدو


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/ronaldo.mkv" text="دانلود کامل (118 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

معنای درست زندگی از زبان یک کودک


معنای درست زندگی از زبان یک کودک


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/manaye.doroste.zendegi.az.negah.yek.kodak.mkv" text="دانلود کامل (21.4 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

رویاهات قابل دستیابین


رویاهات قابل دستیابین


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/royahat.ghabele.dastyabiyan.mkv" text="دانلود کامل (84 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

بزرگترین حسرتت چیه؟


بزرگترین حسرتت چیه؟


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/hasratet.chiye.mkv" text="دانلود کامل (72 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

هدفت تو زندگی چیه؟


هدفت تو زندگی چیه؟


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/hadafet.to.zendegi.chiye.mkv" text="دانلود کامل (56 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

بیدار شو


بیدار شو


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/bidarsho.mkv" text="دانلود کامل (60 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

5 دقیقه برای 50 سال بعدی


5 دقیقه برای 50 سال بعدی


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/5.daghighe.baraye.50.sal.badit.mkv" text="دانلود کامل (151 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]

دوست داری چطوری ازت یاد بشه؟


دوست داری چطوری ازت یاد بشه؟


[easy_media_download2 url="https://dl.takamolro.ir/clips/angizeshi/doost.dari.chetori.azat.yad.beshe.mkv" text="دانلود کامل (40 مگابایت)" color="" bg_color="#ffcc66" font_color="#000000" force_dl="1" target="_blank"]