یک عذر خواهی ساده !

 
 
 
عمیق ترین و پیچیده ترین مشکلات در روابط، فقط و فقط مستحق یک عذر خواهی ساده اما از صمیم بوده اند؛ اما هنگامی که طرفین اشتباهات خود رو نپذیرفتند و به خاطر ظن منیّتشان عذر خواهی نکردند، به مشکلات و کدورت های عمیق مبدل شده اند.
بسیاری از ما درست هنگامی که پی می بریم حقیقتا اشتباه کردیم، به جای صادقانه پذیرفتن و عذر خواهی کردن، در صدد سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهمان بر می آییم. زیرا می ترسیم؛ می ترسیم که مبادا در برابر دیگری بد جلوه کنیم و این گونه اسیر مردابی به نام نفس، یا همان گفتگوی ذهنی می شویم.
ما با نپذیرفتن اشتباهمان، در حقیقت صداقت و روراستی خود را از دست می دهیم و با از دست دادن صداقت و روراستی ، تسلیم نفس می شویم و آنگاه درون و بیرونمان به جای یک رنگی، چندین رنگ می شود و این آغاز رنج های بی پایان است.
این یکی از مهم ترین موانع برای حضور در لحظه است؛ زیرا شما مدام درگیر خودتان و نقاب هایتان خواهید شد. شاید ابتدا عدم پذیرش و سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهمان کار دشواری نباشد، اما به مرور مانند یک بیماری در وجودمان ریشه می دواند؛ رشد می کند و رشد می کند.
علاوه بر این، با پا فشاری بر درست بودن رفتار ها و یا گفتار هایمان، بیشتر و بیشتر در گفتگو های ذهنی فرو می رویم و نقش غیر حقیقی نفس را، جدی می گیریم و آن را بازی می کنیم و این سرمنشأ دوری از خویشتن و بسیاری از عمیق ترین رنج هایمان می باشد. این درست یکی از مهم ترین سرمنشأ های فقدان عشق در وجودمان می باشد.
اما هنگامی که بابت کوچک ترین اشتباهاتمان عذر خواهی می کنیم و سعی می کنیم همواره ذلال باشیم، شاید ذهن از دری دیگر وارد شود و بگوید: کوچک شدی؛ غرورت شکسته شد؛ خوار و حقیر شدی و … اما به راستی این همان نفس است که برای بقا در تقلّا می باشد؛ چون می داند جایی که صداقت و یکرنگی وجود داشته باشد، جایی برای او باقی نخواهد ماند. و به راستی که شما با پذیرش و ابراز خطاهایتان، بزرگوار تر و بزرگوار تر می شوید. ذلال تر و ذلال تر می شوید. رها تر و رها تر می شوید و این عزّت نفس حقیقی را به همراه خواهد داشت و اینگونه سرانجام صدای نفس خاموش خواهد شد و دیگر توانی برای کنترل و غلبه بر شما نخواهد داشت.
پس وقتی اشتباهی کردی، بپذیر و خیلی زوود بابتش عذر خواهی کن تا تحوّل و رهایی را لمس کنی.
forgive

محصوال پیشنهادی

یکی از مهم ترین موانع بر سر راه اتصال به دنیای آگاهی، نبخشیدن خودمان و دیگران است. این محصول شما را برای بخشش خودتان و دیگران یاری می کند.
محتوا : کلیپ انیمیشنی
صدا گذار : مژده هاشمخانی
قیمت : 20 هزار تومان
مدت زمان : 13 دقیقه
ورود به صفحه محصول ...دیگر مقاله ها