درسی که استاد جودو به پسر معلول داد !


دانلود کامل (29.8 مگابایت)

اونا رفیقات نیستن !


دانلود کامل (53.2 مگابایت)

خیلی ها می میرند اما همه زندگی نمی کنند !


دانلود کامل (120 مگابایت)

قبل اینکه بچت رو تنبیه کنی اینو ببین !


دانلود کامل (35.3 مگابایت)

زندگی به بخشنده ها می بخشه از گیرنده ها میگیره !


دانلود کامل (62.1 مگابایت)

10 نشانه ی بیداری معنوی !


دانلود کامل (54.7 مگابایت)

درسی که یک راننده تاکسی به من داد !


دانلود کامل (113 مگابایت)

من استعفا میدم !


دانلود کامل (56 مگابایت)
>

تفاوت رئيس و رهبر


دانلود کامل (87.6 مگابایت)

ذهنت بهت دروغ میگه !


دانلود کامل (64 مگابایت)